• Mats Hansson, FOTO: HRF, Anna Lundströmer

”Det är otroligt viktigt att du som individ har koll”

Av alla fördelar som finns med att jobba på ett företag med kollektivavtal är avtalspensionen den kanske allra största – en dold lön som betalas in av din arbetsgivare och som avsätts till din pension.
Men trots att det finns ett kollektivavtal på plats är det tyvärr vanligt att arbetsgivaren inte betalar in de pengar som du har rätt till.
– Ibland handlar det om fusk och ibland om ren okunskap från arbetsgivarens sida. Men oavsett vilket så är det otroligt viktigt att du som individ har koll, säger Mats Hansson, ombudsman på Hotell– och restaurangfacket.

RÄKNA UT DIREKT: Kolla hur mycket pengar du kan få – skriv in din lön och räkna ut!
• Jag tjänar under 18 000 kronor
• Jag tjänar mellan 18-20 000 kronor
• Jag tjänar mellan 20-25 000 kronor
• Jag tjänar mer än 25 000 kronor

Hur kommer din ekonomi se ut den dagen du går i pension?

För att kunna svara på den frågan måste du veta om du har avtalspension eller inte.

Utan avtalspension får du nöja dig med den allmänna pensionen från staten.

Här kan du som anställd få ut knappa 60 procent av din slutlön, alltså den lön du har när du går i pension.

Flera tusenlappar extra

Men det förutsätter att du har jobbat från 20 till 67 års ålder utan avbrott. 47 år med andra ord, något väldigt få av oss får möjligheten att göra. För de flesta blir den allmänna pensionen inte ens 50 procent av slutlönen.

Men om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal har du rätt till en avtalspension, en dold lön som din arbetsgivare betalar in till din pension och som kan betyda flera tusenlappar extra varje månad den dagen du väljer att gå i pension.

Det är pengar som gör väldigt stor skillnad för de allra flesta.

Men det finns tillfällen då du som anställd kan göra helt rätt men ändå inte få ut de pengar du har rätt till. Det handlar om när din arbetsgivare av någon anledning inte gjort rätt för sig och betalat in till avtalspensionen.

”Skiljde 190 miljoner kronor”

Mats Hansson, som är ombudsman på HRF, stötte på fenomenet redan under 2010 och upptäckte då flera företag som enbart rapporterade in en bråkdel av sina anställda till Fora, som administrerar avtalspensionen.

Många anställda hade blivit utan pengar om detta inte upptäckts.

– För att undersöka omfattningen inledde vi ett projekt under 2014 i Göteborgs stad och då såg vi väldig tydligt att det var en hel del pengar som saknades när det kommer till obetalda premier till pensionerna. Och det handlar om mycket pengar. Under projektet i Göteborg så skiljde det 190 miljoner kronor mellan de pengar som rapporterats in och de pengar som borde rapporterats in, berättar han.

”Ungefär 10 procent med stora differenser”

Hur mycket pengar det är som försvinner totalt är det svårt att säga exakt, men klart är att det handlar om väldigt mycket pengar varje år.

– Det går inte att svara på, inte minst när det kommer till hotell- och restaurangbranschen där det är en så stor omsättning av både företag och företagare. Men under projektet i Göteborg fick vi en ganska bra ögonblicksbild. Av 318 företag vi kontrollerade så var det ungefär tio procent, 30-40 företag, som hade stora differenser på sina lönekostnader jämfört med inrapporterad pensionspeng till Fora. Man kan konstatera att det är vanligt förekommande, säger Mats Hansson.

RÄKNA UT DIREKT: Kolla hur mycket pengar du kan få – skriv in din lön och räkna ut!
• Jag tjänar under 18 000 kronor
• Jag tjänar mellan 18-20 000 kronor
• Jag tjänar mellan 20-25 000 kronor
• Jag tjänar mer än 25 000 kronor

När arbetsgivaren inte har gjort rätt sig så gör facket allt de kan för att hjälpa till men här är det viktigt att du som individ faktiskt ser till att ha så bra koll som du bara kan.

– Det är jätteviktiga pengar som ger ett rejält klirr i kassan för en vanlig arbetstagare när det är dags att gå i pension. Men det är viktigt att själv ha koll på att pengarna faktiskt betalas in och då handlar det alltså om att gå in på Foras hemsida, logga in med BankID och kontrollera vilka pengar som arbetsgivaren betalat in. Som fackförbund kan vi efter GDPR inte gå in och titta på hur det ser ut för den enskilde och därför är det så oerhört viktigt att man som individ har koll på sina pensionsinbetalningar.

– Däremot så hjälper vi gärna till så fort det blivit fel eller om man stöter på patrull. Så visst, det kräver lite arbete av dig som person. Men jag brukar säga att om du gör den här arbetsinsatsen så kan du förmodligen räkna hem den högsta timpengen under hela ditt liv så det är välinvesterad tid, säger Mats Hansson.

”Ta kontakt med din fackliga organisation”

Men vad gör man då om man upptäcker att ens arbetsgivare inte betalat in avtalspensionen?

– Det första du gör är att ta kontakt med din fackliga organisation. Men sen handlar det om att bevisa att arbetsgivaren inte betalat in den pension som du har rätt till och då är det allra bästa om man har sparat sina deklarationer och inkomstuppgifter. Men har du inte det kan du ta ut dessa uppgifter för åtminstone de senaste sex åren från Skatteverket. Du kontaktar helt enkelt Skatteverket och begär en KU 10-blankett för de aktuella inkomståren, där finns all information som behövs.

– Sedan gäller det att jämföra hur stor inkomst som arbetsgivaren rapporterat till Skatteverket och hur mycket pengar som arbetsgivaren betalat in avtalspension. Stämmer inte de siffrorna överens med varandra så kan man konstatera att arbetsgivaren inte gjort rätt för sig, säger Mats Hansson.

Fakta: Då bör du ha extra bra koll på din avtalspension

Om du är tillfälligt anställd på ett företag som går i konkurs
”Normalt samlar Fora in Länsstyrelsens uppgifter på de som är fast anställda om ett företag går i konkurs för att reglera skulderna. Men om du är tillfälligt anställd så samlas dina uppgifter troligtvis inte in och då är det viktigt att du själv kontrollerar så att uppgifterna stämmer genom att jämföra dina inkomstuppgifter med den inbetalda pensionen”, säger Mats Hansson.

Om du är långtidssjukskriven
”Här är det viktigt att du redovisar dina papper till premiebefrielseförsäkringen, annars kan du gå miste om dina pensionsinbetalningar. När du är långtidssjukskriven så är det nämligen inte arbetsgivaren som betalar in pengar till pensionen utan då är det premiebefrielseförsäkringen som kliver in”, säger Mats Hansson. Därför ska du alltid göra en AGS-anmälan (AGS, avtal och gruppsjukförsäkring) på din tid då du var sjukskriven för då samordnas försäkringarna med varandra. Gör du inte en AGS-anmälan  det så är risken uppenbar att du förlorar din pensionsinsättning.

RÄKNA UT DIREKT: Kolla hur mycket pengar du kan få – skriv in din lön och räkna ut!
• Jag tjänar under 18 000 kronor
• Jag tjänar mellan 18-20 000 kronor
• Jag tjänar mellan 20-25 000 kronor
• Jag tjänar mer än 25 000 kronor